MINE KURS 

MINE KURS I TIDEN FREMOVER

HjerteSaker del 1

20.-21.sept hos AdYoga i Oslo

Vi vil utvikle et nærmere relasjon til vårt hjerte, søke tydeligere kontakt med den visdommen som bor der og glede oss over de gavene som måtte ligge skjult eller latent i hennes ville og uhemmede natur.

Gjennom bevegelse og sansning, gjennom bruk av lyd og pust vil aktiver det flytende medium om strømmer gjennom oss. Vi vil vekke sansene slik at de blir en portal til bedre kontakt, dypere forståelse og tilgang til ressurser som ikke ennå har blitt tatt i bruk.

 

Continuum - fordyp legemliggjørelsen 

31.jan-1.febr, 21.mars og 25.april i Oslo

Continuum tilbyr en unik prosess når det kommer til å fordype det vi snakker om som "embodiment". Gjennom utforsking av bevegelse, pust, lydstrømmer, kreativitet, bruk av forestillingsevnen kan vi utdype og forandre relasjonen til vår kropp. Nye bevegelser, nye sanseopplevelser fører til en forandret bevissthet, en ny måte å oppfatte verden på, nye tanker og handlingsmønstre. Vi kan komme nærmere i kontakt med resurser som ligger latent i vårt vesen.

Wednesday evening to Sunday afternoon

Price all inclusive:  7500 DKr  - 4-day retreat, board & lodging at MELLEMRUMMET, Samsø, Denmark.

To secure a place: payment of a non-refundable deposit of 1000 DKr. 

Balance to be paid one month prior to course after which full fee is non-refundable

Opening to Flow

Februar 26 - march 1 2020

Our body contains varying levels of fluid found within the tissues, blood, cells, bones, spinal fluids etc. Like the oceans and our planet, we too resonate in the fluid movement of Life itself. Here we open ourselves to this inter-connective flow and partake consciously in the larger orchestra of Life.

For informasjon og timebestilling

tongi(ætt)online.no

+47 911 46 777

Klinikk Lågen

2630 Ringebu og

Helsesirkelen

2609 Lillehammer

Rom for Ro

Dronningensgate 23, ring på 205

0154 Oslo

  • Facebook Social Icon

Kari Hestnes

@2015