2021

Hjertets Tilhørighet - Continuum retreat

20.-25.april

Vinteren er på hell og vårens milde og ville vinder er over oss, den bringer nye muligheter.

Det er tiden for å nære våre hjerterøtter og hjerterom, åpne hjertedørene og la vårens lys strømme inn der, smelte og mykgjøre muskelvev og bindevev, stryke evnen til flyt, forfriske hjertet og kjenne på dets tilhørighet og hva som bor der av lengsler og visdom.

Vi vil utvikle et nærmere relasjon til vårt hjerte, søke tydeligere kontakt med den visdommen som bor der og glede oss over de gavene som måtte ligge skjult eller latent i hennes ville og uhemmede natur.

Gjennom bevegelse og sansning, gjennom bruk av lyd og pust vil aktiver det flytende medium om strømmer gjennom oss. Vi vil vekke sansene slik at de blir en portal til bedre kontakt, dypere forståelse og tilgang til ressurser som ikke ennå har blitt tatt i bruk. 

Stedet vi har valgt ligger i den norske fjellheimen, Soleggen med fantastisk natur, vegetarisk mat og unikt rom til å arbeide i.

Pris: enkeltrom m/servant kr 9950.-, dobbeltrom m/bad kr 9950.-, dobbeltrom m/servant 9550.-

Sted: Soleggen Fjellstue, Stymmevegen 24, N-2686 Lom 

Påmeldingen er bindende, betal inn nkr 2000.- til kontonummer 2095 55 08271 for å sikre din plass. Meld deg på til Tone Gilje, 911 46 777 eller på e-post.

Betalingsinformasjon fra utlandet:

IBAN:             NO0920955508271

BIC/SWIFT:   SGFSNO21

Kursledere: Jeanne Jensen og Tone Gilje

Sommer retreat - Elemental Playground

11.-18.juli

Kursledere: Volker Moritz og Tone Gilje

Sted: Soleggen Fjellstue, Stymmevegen 24, N-2686 Lom 

Mer info kommer!

Høst retreat

5.-10.oktober

Kursledere: Jeanne Jensen og Tone Gilje

2020

Continuum Workshop​

Stavanger 14.november

Continuum er en forfriskende tilnærming din kropp og hvordan du kan bevege deg på måter som fremmer velvære og og forebygger stivhet og smerter. Du er invitert til å senke tempoet og bli ledet av din egen interesse og engasjement. Heller enn en form du skal passe inn i, vil denne workshopen tilby et rom der du kan utforske og bruke din egen nysgjerrighet som guide.
Styrke, fleksibilitet, glede og avspenning kommer naturlig som en følge av denne praksisen. 
I Continuum bruker vi pust, lyd, bevegelse, forestillingsevnen vår til å øke vår menneskelige kapasitet og bevissthet.
Du vil kunne utforske kontakt med og skape mer bevegelse i din flytende kropp, den inneholder som kjent 70-80 prosent væske. 
Dette flytende mediet vil aktiveres av vår lyd-pust, våre forestillinger, vår bevegelse, som vi så lytter til og lar komme til uttrykk gjennom kroppen. 
Vi begynner å legge merke til og utforsker bølgene, rislingen, krusningene, bukningen ja alle de variasjoner som vannet kan ha som sitt uttrykk.
Det er Emilie Conrad som har utviklet denne metoden.
Ingen tidligere erfaring nødvendig. 

 

Sted: Livsenergi, Høleberggata 13, Stavanger
Pris: 600.-kr
Påmelding til Tone Gilje, 911 46 777, tongi@online.no

Tid: kl 13 - ca 1630

Continuum workshop

18.-19.september

Hurdal

AVLYST!

Continuum Retreat - AVLYST!

4.-8.november

i Hurdal med Jeanne Jensen og Tone Gilje

Etter en helt annerledes vinter/vår og sommer i hele verden er det mange ting som trengs å fordøyes og reflekteres over. 

Trenger du anledning og tid til det?

 

4.-8.november kommer en mulighet til forsenkelse og dypdykk innover, tid og rom til å utforske hvordan forandringer kjennes og hvilke muligheter som gir seg til kjenne i denne forunderlige tiden. 

Hvordan lytter jeg innad til kroppen i denne tiden, gir jeg meg tid til å finne den nye responsen eller handler jeg på min gamle måte. Hvordan blir jeg bevisst det nye som skjer og hva gjør jeg med det, er spørsmål å ta med inn i utforskningen og fordypelsen

 

Continuum er det vi bruker til å «komme utenfor boksen», Continuum er ny-vinnende og innovative pga sin bruk av lyd, pust og bølgende bevegelser, gjennom aktivering av væsken vil nye former og forbindelser oppstå. Den er det som har vært med å forme våre knokler, organer, vårt vev til denne komplekse kroppen vi ibor. 

Gjennom å senke tempoet vil vi komme nærmere det flytende i oss og det skapende elementet som er i kraft her, og vi vil kunne se nærmener på de mønstre vi lever våre liv etter.

Pris for kurs, kost og losji i 4 døgn: nkr 6900.-

Sted: Gml Prestegården i Hurdal, Felleshuset i Økolandsbyen

Maten er vegetarisk med animalsk protein ved siden av. 

Påmeldingen er bindende, betal inn nkr 1500.- til kontonummer 20955508271 for å sikre din plass. Meld deg på til Tone Gilje, 911 46 777

Pga smittevern hensyn er det begrenset antall deltager, maks 10 stk! Du får eget rom, kommer du sammen med en i familien så bor dere sammen!

Internasjonal betaling:

IBAN:             NO0920955508271

BIC/SWIFT:   SGFSNO21

Continuum - fordyp legemliggjørelsen 

31.jan-1.febr

21.mars - avlyst!

25.april - avlyst!

Alle dagene kan taes uavhengig av hverandre, du trenger ikke noen forkunnskaper. 

Sted: ad yoga, Professor Dahlsgate 24d, 0260 Oslo

Påmelding og mer info kontakt Annette på epost: annette@adyoga.no​

Continuum tilbyr en unik prosess når det kommer til å fordype det vi snakker om som "embodiment". Gjennom utforsking av bevegelse, pust, lydstrømmer, kreativitet, bruk av forestillingsevnen kan vi utdype og forandre relasjonen til vår kropp. Nye bevegelser, nye sanseopplevelser fører til en forandret bevissthet, en ny måte å oppfatte verden på, nye tanker og handlingsmønstre. Vi kan komme nærmere i kontakt med resurser som ligger latent i vårt vesen.

I arbeidet med Continuum, finnes det ingen form du skal passe inn i. Det er en praksis der du er invitert til å bruke din egen nysgjerrighet som guide. Kraft, fleksibilitet, glede og avslapning kommer som en naturlig følge av denne praksisen.

2019

The Spine og de tre anatomier

22.-23.november På Oslo Yoga

Trace the river of life that flows through you,

     The luxuriously rising energies,

Gradually touching each of the centers

Along the spine.

Savor every shimmer of color along the way.

 

Enter each area tenderly,

     Loving as you go, 

Finally, gently, 

Dissolving in the crown of the head.

 

Then above,

    In the space above the head,

The great dawn.

                        Yukti verse 6 fra The Radiance Sutras

Vi har lært hvordan ryggraden kan bevege seg, hvordan den er bygd opp, og hva slags funksjon den har. Om konteksten forandres så kan det hende at struktur og funksjon blir forandre med den. Iboende i cellene ligger minnet om opprinnelsen og utviklingen vi har gått gjennom, som hvert menneske og i historisk perspektiv.

Emilie Conrad fant en enkel og unik måte – som hun kalte Continuum - å tappe inn i denne informasjonen, gjøre vevet bløtt og flytende slik at vi kan nærme oss ressurser som ligger latent. For å komme dit må vi senke tempoet, finne en stillhet slik at vi kan lytte til det som finnes bakenfor all støyen utenfor og inne i. Våge å ta steget utenfor det definerte, utforske det ukjente, tillate bevegelser å bevege oss selv om de virker annerledes og rare....

 

Continuums pust- og lydstrømmer er en måte å løse opp de kulturelle lagene som hemmer oss, den gir en mulighet til å bevege oss utenfor de kjente mønstre, i den grad vi selv velger det.

Påmelding er til Oslo Yoga, www.osloyoga.no se under Workshop

​​​​

HjerteSaker del 1

20.-21.september på AdYoga i Oslo

Den menneskelige kropp har en enorm kapasitet til å oppleve livet i sin fylde, vårt hjerte er en mottager og en sender av sansning og følelser.

Dette kurset vil ta utgangspunkt i et vidt syn på hjertet, fra personlig, kulturelt, biologisk, energetisk, kosmisk mm. 

Hjertet er et organ for kommunikasjon, en mottaker og sender av sansning og følelser i kroppen. Her fanger vi opp signaler som livet gir, får hjelp til å oppfatte livet og ta del i det som skjer med tilstedeværelse.

Vi bruker redskaper som lyd, pust, bevegelse, meditativ og åpen oppmerksomhet, samtale, egen utforsking gjennom  sansene, deling.

Kurset gir mulighet til og rom for utforskning og selv-omsorg, og kan være en verdifull erfaring om du arbeider med mennesker til daglig.

Vi undersøker relasjonen mellom hjerte, hjernen og ansiktet. Blir mer oppmerksom på ”hjertefeltet” i oss selv og andre. Lytter til lyden av hjertet og blodets bevegelser, dets lengsler og tilhørighet. Og ikke minst den kosmiske resonans i hjertets bølger og spiraler. 

Du blir invitert til å utforske hvordan livet er farget av den kulturelle eller personlige linsen, hvordan vår unike livserfaring samlet fra familie og oppvekst, kulturen og vår individuelle karakter er med på å bestemme hvordan synet og oppfattelsen av virkeligheten former de bestemmelser vi tar. 

Vi vil vekke sansene slik at de blir en portal til bedre kontakt, dypere forståelse og tilgang til ressurser som kan være til gang for oss i våre relasjoner og i oppfattelsen av verden vi lever i.

 

Tid: fredag 17-21, lørdag 10-18.

Sted: ad yoga, Professor Dahlsgate 24d, 0260 Oslo

Pris: kr 1800.-, 

Påmelding til Annette på epost: annette@adyoga.no

 

 

Den Flytende Kropp- en Continuum opplevelse

4.-5.mai i Stavanger

Continuum er en forfriskende tilnærming, der du er invitert til å senke tempoet og bli ledet av din egen interesse og engasjement. Heller enn en form du skal passe inn i, vil denne workshopen tilby et rom der du kan utforske og bruke din egen nysgjerrighet som guide.

Styrke, fleksibilitet, glede og avspenning kommer naturlig som en følge av denne praksisen. 

I Continuum bruker vi pust, lyd, bevegelse, forestillingsevnen vår og oppmerksomhet på hvordan vi oppfatter verden rundt oss, til å øke vår menneskelige kapasitet. 

Disse dagene vil være egnet til å komme i kontakt med og skape mer bevegelse i vår flytende kropp, den inneholder som kjent 70 prosent eller mer væske. Dette flytende mediet vil aktiveres av vår lyd-pust, våre forestillinger, vår bevegelse, som vi så lytter til og lar komme til uttrykk gjennom kroppen. Vi begynner å legge merke til og utforsker bølgene, rislingen, krusningene, bukningen ja alle de variasjoner som vannet kan ha som sitt uttrykk.

Det er Emilie Conrad som har utviklet denne metoden.

Ingen tidligere erfaring nødvendig. 

lørdag 10 - ca 18, søndag 10-16

Kr 2200.- Er du en ”tidlig-fuggel” betaler du kr 2000.- før 1.mars.

Sted: Kongsgata 44, Stavanger 

Påmeldingen til tongi@online.no eller 911 46 777, din er bindende.​

Jungle Gym en Work-inn opplevelse

22.-23.mars på Oslo Yoga.

”Fit” for hva? 

Og hvordan blir jeg ”fit” på kroppen termer, og ikke gjenta den vestlige tankegang i alt jeg gjør!

Ingenting i kroppen vår en formet som en rett linje, så når vi skal styrke og bevege oss, er  det en god ting å følge den måten kroppen er bygd opp på. Gå bort ifra det linjære og ta inn over oss at det er spiraler og buer og buktninger mm som danner basisen i vår struktur. 

Gjennom å bevege kroppen i disse formene, går vi ikke på akkord med de funksjonen vi har men jobber på lag og forbedrer utholdenhet og styrke, og på samme tid utvikle hjernen ved å finne nye måter å bevege på utenfor rammen av det vi kjenner fra før.

 

På denne workshopen bruker vi Continuum´s pust-/lydstrømmer og vår forstillingsevne til å forbedrede vev og muskler til det vi skal gjøre.

Likeledes forandrer vi forholdet til tyngdekraften for å aktivere det flytende medium som fyller mer en 70% av oss. 

Påmelding via Oslo Yoga´s hjemmeside, se workshop!

2018

En Kropp uten Alder

30.nov-1.desember i Lillehammer

En Kropp i Forandring - Continuum bevegelse

26.-27.oktober på Oslo Yoga

Hjertets Tilhørighet - To the Heart of the Matter

8.-12.august 

For informasjon og timebestilling

tongi(ætt)online.no

+47 911 46 777

Klinikk Lågen

2630 Ringebu og

Helsesirkelen

2609 Lillehammer

Rom for Ro

Dronningensgate 23, ring på 205

0154 Oslo

  • Facebook Social Icon

Kari Hestnes

@2015