spine-tattoos-3-1.jpg
PHOTO-2019-02-17-14-16-05.jpg

2022

Continuum kurs i Stavanger 

28.oktober kl 18-21, 29. oktober kl 10-1600

Continuum er en forfriskende tilnærming din kropp og hvordan du kan bevege deg på måter som fremmer velvære og og forebygger stivhet og smerter. Du er invitert til å senke tempoet og bli ledet av din egen interesse og engasjement. Heller enn en form du skal passe inn i, vil denne workshopen tilby et rom der du kan utforske og bruke din egen nysgjerrighet som guide. Styrke, fleksibilitet, glede og avspenning kommer naturlig som en følge av denne praksisen. 

I Continuum bruker vi pust, lyd, bevegelse, forestillingsevnen vår til å øke vår menneskelige kapasitet og bevissthet. Du vil kunne utforske kontakt med og skape mer bevegelse i din flytende kropp, den inneholder som kjent 70-80 prosent væske. Dette flytende mediet vil aktiveres av vår lyd-pust, våre forestillinger, vår bevegelse, som vi så lytter til og lar komme til uttrykk gjennom kroppen. 

Vi begynner å legge merke til og utforsker bølgene, rislingen, krusningene, bukningen ja alle de variasjoner som vannet kan ha som sitt uttrykk. Det er Emilie Conrad som har utviklet denne metoden. Ingen tidligere erfaring nødvendig.

Sted: Yoga and more... Kongsgata 44

Pris: 1950.-

Påmelding til Tone Gilje, tongi@online.no eller 911 46 777

2021

Online Continuum kurs

3 lørdager i vår:

20.febr, 13.mars, 10.april på Zoom

Kl 12 - ca 17

Kr 750.- pr gang, ved på påmelding for alle 3x kr 1850.-

Påmelding til tongi@online.no er bindende. Hele kursavgiften betales inn til konto: 2095 52 70453. Merk innbetaling Continuum lørdager og hvilke datoer du ønsker å være med!

3 mandager i vår:

22.febr, 1. og 8.mars på Zoom

Kl 10 - ca 12

Pris kr 850.- for alle dagene.

Les mer om Continuum under!

Påmelding til tongi@online.no er bindende. Hele kursavgiften betales inn til konto: 2095 52 70453. Merk innbetaling Continuum mandager!

Online Continuum kurs 

3 mandager: 25.jan, 1. og 8.februar

Kl 10 - ca 12.

Pris kr 850.-for alle dagene.

Les mer om Continuum under!

Påmelding til tongi@online.no er bindende. Hele kursavgiften betales inn til konto: 2095 52 70453.

Continuum Workshop​ med personlig oppmøte!

Stavanger 13.februar

Continuum er en forfriskende tilnærming din kropp og hvordan du kan bevege deg på måter som fremmer velvære og og forebygger stivhet og smerter. Du er invitert til å senke tempoet og bli ledet av din egen interesse og engasjement. Heller enn en form du skal passe inn i, vil denne workshopen tilby et rom der du kan utforske og bruke din egen nysgjerrighet som guide.
Styrke, fleksibilitet, glede og avspenning kommer naturlig som en følge av denne praksisen. 
I Continuum bruker vi pust, lyd, bevegelse, forestillingsevnen vår til å øke vår menneskelige kapasitet og bevissthet.
Du vil kunne utforske kontakt med og skape mer bevegelse i din flytende kropp, den inneholder som kjent 70-80 prosent væske. 
Dette flytende mediet vil aktiveres av vår lyd-pust, våre forestillinger, vår bevegelse, som vi så lytter til og lar komme til uttrykk gjennom kroppen. 
Vi begynner å legge merke til og utforsker bølgene, rislingen, krusningene, bukningen ja alle de variasjoner som vannet kan ha som sitt uttrykk.
Det er Emilie Conrad som har utviklet denne metoden.
Ingen tidligere erfaring nødvendig. 

 

Sted: Livsenergi, Høleberggata 13, Stavanger
Pris: 700.-kr
Påmelding til Tone Gilje, 911 46 777, tongi@online.no

Tid: kl 1230 - ca 17

AVLYST!

Hjertets Tilhørighet - Continuum retreat

23.-25.april

Vinteren er på hell og vårens milde og ville vinder er over oss, den bringer nye muligheter.

Det er tiden for å nære våre hjerterøtter og hjerterom, åpne hjertedørene og la vårens lys strømme inn der, smelte og mykgjøre muskelvev og bindevev, stryke evnen til flyt, forfriske hjertet og kjenne på dets tilhørighet og hva som bor der av lengsler og visdom.

Vi vil utvikle et nærmere relasjon til vårt hjerte, søke tydeligere kontakt med den visdommen som bor der og glede oss over de gavene som måtte ligge skjult eller latent i hennes ville og uhemmede natur.

Gjennom bevegelse og sansning, gjennom bruk av lyd og pust vil aktiver det flytende medium om strømmer gjennom oss. Vi vil vekke sansene slik at de blir en portal til bedre kontakt, dypere forståelse og tilgang til ressurser som ikke ennå har blitt tatt i bruk. 

Pris: kr 

 

Påmeldingen er bindende, betal kursavgiften til kontonummer 2095 55 08271 for å sikre din plass innen 28.mars. Meld deg på til Tone Gilje, 911 46 777 eller på e-post.

Betalingsinformasjon fra utlandet:

IBAN:             NO0920955508271

BIC/SWIFT:   SGFSNO21

Kursledere: Jeanne Jensen og Tone Gilje

AVLYST!

Sommer retreat - Elemental Playground

11.-18.juli

Kursledere: Volker Moritz og Tone Gilje

Sted: Soleggen Fjellstue, Stymmevegen 24, N-2686 Lom 

2020

Continuum Workshop​

Stavanger 14.november

Continuum er en forfriskende tilnærming din kropp og hvordan du kan bevege deg på måter som fremmer velvære og og forebygger stivhet og smerter. Du er invitert til å senke tempoet og bli ledet av din egen interesse og engasjement. Heller enn en form du skal passe inn i, vil denne workshopen tilby et rom der du kan utforske og bruke din egen nysgjerrighet som guide.
Styrke, fleksibilitet, glede og avspenning kommer naturlig som en følge av denne praksisen. 
I Continuum bruker vi pust, lyd, bevegelse, forestillingsevnen vår til å øke vår menneskelige kapasitet og bevissthet.
Du vil kunne utforske kontakt med og skape mer bevegelse i din flytende kropp, den inneholder som kjent 70-80 prosent væske. 
Dette flytende mediet vil aktiveres av vår lyd-pust, våre forestillinger, vår bevegelse, som vi så lytter til og lar komme til uttrykk gjennom kroppen. 
Vi begynner å legge merke til og utforsker bølgene, rislingen, krusningene, bukningen ja alle de variasjoner som vannet kan ha som sitt uttrykk.
Det er Emilie Conrad som har utviklet denne metoden.
Ingen tidligere erfaring nødvendig. 

 

Sted: Livsenergi, Høleberggata 13, Stavanger
Pris: 600.-kr
Påmelding til Tone Gilje, 911 46 777, tongi@online.no

Tid: kl 13 - ca 1630

Continuum workshop

18.-19.september

Hurdal

AVLYST!

Continuum Retreat - AVLYST!

4.-8.november

i Hurdal med Jeanne Jensen og Tone Gilje​

Internasjonal betaling:

IBAN:             NO0920955508271

BIC/SWIFT:   SGFSNO21

Continuum - fordyp legemliggjørelsen 

31.jan-1.febr

21.mars - avlyst!

25.april - avlyst!

Alle dagene kan taes uavhengig av hverandre, du trenger ikke noen forkunnskaper. 

Sted: ad yoga, Professor Dahlsgate 24d, 0260 Oslo

Påmelding og mer info kontakt Annette på epost: annette@adyoga.no

Continuum tilbyr en unik prosess når det kommer til å fordype det vi snakker om som "embodiment". Gjennom utforsking av bevegelse, pust, lydstrømmer, kreativitet, bruk av forestillingsevnen kan vi utdype og forandre relasjonen til vår kropp. Nye bevegelser, nye sanseopplevelser fører til en forandret bevissthet, en ny måte å oppfatte verden på, nye tanker og handlingsmønstre. Vi kan komme nærmere i kontakt med resurser som ligger latent i vårt vesen.

I arbeidet med Continuum, finnes det ingen form du skal passe inn i. Det er en praksis der du er invitert til å bruke din egen nysgjerrighet som guide. Kraft, fleksibilitet, glede og avslapning kommer som en naturlig følge av denne praksisen.

​​

2019

The Spine og de tre anatomier

22.-23.november På Oslo Yoga

Trace the river of life that flows through you,

     The luxuriously rising energies,

Gradually touching each of the centers

Along the spine.

Savor every shimmer of color along the way.

 

Enter each area tenderly,

     Loving as you go, 

Finally, gently, 

Dissolving in the crown of the head.

 

Then above,

    In the space above the head,

The great dawn.

                        Yukti verse 6 fra The Radiance Sutras

Vi har lært hvordan ryggraden kan bevege seg, hvordan den er bygd opp, og hva slags funksjon den har. Om konteksten forandres så kan det hende at struktur og funksjon blir forandre med den. Iboende i cellene ligger minnet om opprinnelsen og utviklingen vi har gått gjennom, som hvert menneske og i historisk perspektiv.

Emilie Conrad fant en enkel og unik måte – som hun kalte Continuum - å tappe inn i denne informasjonen, gjøre vevet bløtt og flytende slik at vi kan nærme oss ressurser som ligger latent. For å komme dit må vi senke tempoet, finne en stillhet slik at vi kan lytte til det som finnes bakenfor all støyen utenfor og inne i. Våge å ta steget utenfor det definerte, utforske det ukjente, tillate bevegelser å bevege oss selv om de virker annerledes og rare....

 

Continuums pust- og lydstrømmer er en måte å løse opp de kulturelle lagene som hemmer oss, den gir en mulighet til å bevege oss utenfor de kjente mønstre, i den grad vi selv velger det.

Påmelding er til Oslo Yoga, www.osloyoga.no se under Workshop

​​​​

HjerteSaker del 1

20.-21.september på AdYoga i Oslo

Tid: fredag 17-21, lørdag 10-18.

 

 

Den Flytende Kropp- en Continuum opplevelse

4.-5.mai i Stavanger​

Jungle Gym en Work-inn opplevelse

22.-23.mars på Oslo Yoga.

Påmelding via Oslo Yoga´s hjemmeside, se workshop!

2018

En Kropp uten Alder

30.nov-1.desember i Lillehammer

En Kropp i Forandring - Continuum bevegelse

26.-27.oktober på Oslo Yoga

Hjertets Tilhørighet - To the Heart of the Matter

8.-12.august