top of page

  ROLFING® - strukturell integrering 

Rolfing® er en dyptgående og meget effektiv metode for å lære kroppen nye måter å bevege seg på, gjennom å løsne og frigjøre kroppens spenninger i bindevevet. Bindevevet er det største nettverk i kroppen. Det omgir og forbinder alle kroppens strukturer, knokler, muskler, nerver, blod, lymfekar, celler og indre organer.

 

Bindevevet er den struktur, som former og nærer kroppens enkelte deler og danner dens indre sammenheng. Gjennom livet påvirkes bindevevets konsistens av f.eks. dårlig holdning, repeterende bevegelser, stress, mangel på mosjon, eller når vi er utsatt for emosjonelt eller fysisk trauma.

Når vi løsner opp spenninger og blokkeringer i bindevevet, har det stor betydning for kroppsholdningen vår, på spenningstilstand og hvordan vi beveger oss.

Rolfing® hjelper på denne måte kroppen til å finne tilbake til sin naturlige balanse. Og  gir derved adgang til ressurser, bedre tilgang til indre liv samt mere personlig vekst. Du får mulighet for at få en bedre livskvalitet og større kroppsbevissthet.

Tradisjonelt fordeles en rolfing basis serie på 10-12 sesjoner. En sesjon varer ca 1time, og denne serien kan strekke som over et ulikt stykke tid, tilpasset hvert enkelt menneske. Avbestilling av timer i Oslo og andre utenbys steder er min 36 timer, ellers må timen betales i sin helhet.

Tilbyr også sesjoner i Stavanger til høst/vinter 2023, se datoer på forsiden!

Ta med eget laken!

Om Ida P. Rolf

Ida P. Rolf, kvinnen som utviklet rolfing, brukte mye av sitt voksne liv til å utforske menneskets iboende evne til heling, både gjennom kroppen og sinnet. Hun fikk en Ph. D i biokjemi fra Columbia University som 25åring. Over de nest årene brukte hun sin ekspertise v Rockefeller Institute for Medical Research og oppnådde en tilknyttet/assosiated professor tittel, uvanlig for en kvinne på 1920-tallet. 

Som mange andre før henne, brukte hun sin kunnskap og ekspertise til å finne svar på helseutfordringer for sin egen del og i sin nære familie. Hun var ikke villig til å akseptere de begrensninger som fantes i det medisinske miljø på den tiden. Hun inkorporerte andre tilnærminger som bl.a inkluderte osteopati, kiropraktikk og yoga, i sin utforsking.

Ved å bring et stort spekter med vidt forskjellige perspektivene sammen, utviklet Dr. Rolf  Strukturell Integrering. En av hennes viktigste oppdagelser var at bindevevet var plastisk og formbart, som igjen gjør det mulig å endre på den menneskelige kropps struktur og måten den står og beveger seg på i tyngdekraftfeltet. 

Hun fortsatt resten av livet sitt med å undervise så mange mennesker som mulig over hele verden i denne metoden som etter hennes død skulle ta hennes navn - Rolfing®. Ida rolf regnes idag som en av de ledende pionerer innfor oppdagelsene omkring bindevevet og dets betydning.

Da hun døde i 1979, etterlot hun seg en rik arv i et håndtverk/yrke som har over 1600 utøvere verden over.

bottom of page