top of page

  PSYKODRAMA  

FINN LØSNINGEN I DEG SELV!
 

I psykodrama får ditt indre liv en plass på den ytre scenen. Metoden gjør det mulig å kvitte seg med det som er begrensende og bli en deltager og skaper i sitt eget liv.

 

Psykodrama anser kreativ og spontanitet som sentrale drivkrefter, det er en metode med terapeutisk virkning som egner seg til å utforske mellommenneskelige relasjoner og indre konflikter, for å fremme personlig vekst og for å kunne ta balanserte valg. Metoden benyttes også til å se på sosiale relasjoner og til gruppens indre liv og struktur. Det spesielle i psykodrama er at i tillegg til å snakke om temaer, uttrykker dem i dramatisk handling.

 

Psykodrama brukes til veiledning, innenfor organisasjonsutvikling, som pedagogisk verktøy, i terapi og innen drama og teater.

Tone Gilje er utdannet psykodramaregissør, terapeut, lærer og veileder ved Norsk Psykodrama Akademi. 

HVA er PSYKODRAMA

Psykodrama består av to teorier, den første er spontaitets- og kreativitets teorien. Moreno anser kreativitet og spontanitet som primære drivkrefter i livet, disse kreftene utvikles og tas i bruk ved utfordringer i hverdagen. Han benyttet tid til å observere barns lek, og utviklet derigjennom ideen om rollebytte og spontanitet. Leken er et begrep som hører sammen med kreativiteten. Lek ligger latent i all mennsker som en kilde til å kunne finne nye sider av oss selv. Som barn brukte vi det naturlig, som voksne trenger vi å finne tilbake noe av denne kilden. Kilden til humor, latter, utvikling og glede.

 
Rolleteorien, inkluderer tre dimensjoner,
- den psykosomatiske rolle dimensjon oppstår veldig tidlig i livet, 
- den psykodramatiske  rolledimensjonen uttrykker den psykologiske del av selvet. som leder fram mot
- de sosiale rollene, alle rollene vi har i personlig, arbeidsliv, sosiale og samfunnsmessig sammenhenger.
Spontaniteten definerer Moreno som en adekvat respons på en ny situasjon og en ny respons på en gammel situasjon. Den gir tilgang til ressurser og økt rolle-repertoar.

 

Psykodrama foregår for det meste i grupper, men jeg gir også individuelle sesjoner, i form av veiliedning, monodrama og coaching.
Jeg kommer til deg/dere om det er ønskelig
Priser
Veiledning/coaching 45 min    700.- kr
Monodrama 90 min                 1200.- kr
Priser for grupper avtales for hvert oppdrag, eller det er faste priser, se også under Mine Kurs!
HVA ER PSYKODRAMA
Om Jacob Levi Moreno (1889-1974)

Jacob Levi Moreno (1889-1974)

er grunnleggeren av psykodrama, han var en mangfoldig person, hans utdanning strekker seg fra filosofi, senere medisin og spesialisering innen psykiatri, han var også  teaterskaper. Moreno var forløperen til østerrikske eksistensialisme.

Moreno´s filosofi og metode er tuftet på en ukuelig tillit til individets og gruppens skaperevne.

Filosofien bærer i seg en stor tro på menneskets evne til kjærlighet.

bottom of page