top of page

  C O N T I N U U M 

Continuum er en unik og innovativ form for bevegelseslære, utviklet av Emilie Conrad gjennom mer enn 40 år. Den er basert på forståelsen av at vi fundamentalt er flytende organismer. Alt liv, inkludert den menneskelige kropp, har blitt formet av bevegelsen av vann.

 

Kroppen vår består av mest væske – ca 75 %, når det flytende blir stillestående merker vi det som spenninger, stivhet og smertefulle tilstander i muskler, ledd, knokler og i nervesystemet. En rask og enkel måte å holde væsken bevegelig, flytende og levende på, er å bruke lyd og pust , sammen med myke og bølgende bevegelser og oppmerksom deltagelse, både i en stille/meditative  og mer aktiv og dynamisk aktivitet.

Først og fremst er Continuums fokus å opplive, smelte sammen med og øke det kreative potensiale som finnes i dette flytende medium som former, informerer og beveger oss.

På et Continuum kurs/klasse, blir et bredt spekter av pust, lyd og bevegelse, tilbudt deg som hjelp til å kultivere en større kapasitet for sansning, fleksibilitet, tilstedeværelse, oppmerksomhet og mottagelighet.

Disse øvelsene kan man bruke i sin daglige praksis.

 

 

CONTINUUM´S GEVISTER

Ved siden av å være en bevegelsesform som er helende, sanslig og kjennes veldig behagelig og godt å gjøre, kan Continuum hjelpe til med å:

 

- Utvikle fleksibilitet og styrke

- Revitaliserer bein, ledd og skjellett

- Øker vitalitet, helse og helbredelse.

- Gir en følelse av romslighet og velvære

- Frigjør, avspenner og justerer

- Høyner sensualitet og øker mottagelighet

- Vekker kreativitet, nyskapning og lek.

- Styrker tillit til kroppens innebygde visdom

- Forsinker aldringsprosessen

- Avstresser nervesystemet

- Øker din evne til å forbli autentisk i en hurtig skiftende verden

 

 

 

 

Continuum is at the same time a philosophical, scientific, artistic, musical, poetic an spiritual concept, a cosmology, and an advanced state of consciousness.

 

When applied to our affairs, continuum leads us naturally to a saner and happier world. In other words, continuum as an experience  is a direct involevement in the harmony and congruence of our inner and outer realities. 

It enables us to live the real life of our bodies

James Oschman om Continuum

PUSTEN

 

Pusten er det som setter bevegelse igang.

Ved å bli oppmerksom på pustemønsteret, er det mulig å gjenkjenne fikseringer, kompensasjoner, trauma, sjokk og belastninger, de kommer alle til uttrykkt i pustens variasjoner.

For å få tilgang på de ressurser som ligger latent, kan utforsking av forskjellige variasjoner i pusten stimulere indre sansning, fornemmesler og bevegelser.

 

LYD

 

Lyd er pust som er hørbar, den fremmer forbindelsen mellom oss og med omgivelsene.

Lyd  trenger gjennom tett og stengt vev. Den åpner og letter områder som er tett og stengt. Spesielle lydfrekvenser stimulerer forskjellige systemer i kroppen, ved å koble lyd med bevegelse og tilstedeværelse, forsterkes virkningen av alle. Lydene fremmer dessuten den resonante helhet og gir oss ennå en kilde til kommunikation. 

 

 

SANSNING OG VELVÆRE

 

I Continuum lar vi sansning være en guide til å vekke de mysterier som ligger skjult i kroppen og livskraftens aktiverende prinsippet som nærer hele systemet vårt. Det å sanse, kjenne på velvære, nytelse, skaper et innbydende klima som inviterer til selv-fornyelse.

BEVEGELSE

 

Continuum’s bevegelser er laget spesielt for å styrke de buktende og sirkulære bevegelsene vi finner i det flytende systemet. Et helt spekteret av bevegelser uten mønster, fra dynamisk full-kropps uttrykk til subtile mikro-bevegelser som stimulerer nevrologisk vekst og høyner de energistiske vibrasjonene. De buktende bevegelsene trenger gjennom vev, mykgjør grenser og styrker sanseevnen.

Bølgebevegelsen er den primære koblingen til vår bio-intelligens, og ikke er begrenset til tid, rom og forhold.

ELEMENTER I CONTINUUM 
Mine inspiratorer

Emilie Conrad, grunnleggeren av Continuum, bodde de siste årene av sitt liv i Los Angeles, California. Hun er ansett som en visjonær, og hennes arbeide er internasjonal annerkjent av profesjonelle fra forskjellige felt så som Rolfing, Zero Balancing, Hellerwork, kraniosacral, osteopati, fysioterapi, dans, trening og fitness.

Hennes pasjon for bevegelse er ispirasjonen til  oppdagelsen  at den essensielle, primære bevegelse  som ligger under den kulturelle inflytelsen, er like for alle livsformer. Disse grunnleggende bevegelsene er en “kosmologi” for livet, der form er flytende og foranderlig, hvor den går i oppløsning og former seg selv på nytt og på nytt.

Emilies siste bidrag er hennes konsept “De Tre Anatomier”. Her definerer hun tre forskjellige vevs-strukturer slik som den kulturell,  den grunnleggende/primordial og den kosmiske anatomien.

Emilie forteller oss: “å bli oppmerksom på den opprinnelige-kosmiske flyt  av informasjon kan være avgjørende i kunne ta brodden av de begrensningene som vår kultur gir, det hjelper oss til å bevege oss forbi våre undertrykkende, stivbente mønster, og isteden få tilgang på en kilde til helse og vitalitet”.

Hun er forfatter av boken: Life on Land, publisert av North Atlantic Press

Susan Harper er Continuum lærer, en heart-soul-counselor, en inspirerende og kreativ lærer i hvordan utforske bevegelse og rommet vi lever i. Susan har evnen, gjennom  sin egen demonstrasjon av pust, lyd og bevegelse til å formidle en tilstedeværelse som inspirerer til aktiv deltagelse og fører til dypere kroppskontakt og kreativitet. Hennes studenter kaller henne historieforteller gjennom bevegelse, en drømmeveverske, en som åpner portaler inn til en uendelig kilde av kreativitet som er tilgjeneglig for alle mennesker.

Susan ble en student av Emilie Conrad I 1975, hun endte opp med å bli partner med henne i å utvikle organisasjonen og arbeidet med Continuum. Sammen utviklet de lærer utdanning, og startet Continuum Teacher Organization I 2000. Hun fortsetter å være mentor for mange av de autoriserte Continuum lærerne. I 1977 startet  Susan og Michael Stern Continuum Montage som et plate-merke for hans musikk og hennes seminarer,  Susan driver fortsatt dette foretakende.

bottom of page